Imam Ibnul Wardi

Inspirasi Qurani Meriahkan Ramadhan

Bicara Kebaikan

[Insert link title here]

Iqra' Mudah Meriahkan Ramadhan

Isnin, 18 November 2013

Ini Jalanku II : Allah Matlamat Kami


Setiap perkara yang ingin dilaksanakan pasti mempunyai tujuan dan matlamat yang tersendiri. Demikian halnya gerak kerja dakwah. Slogan “Allah Matlamat Kami” mengajak para du’at agar mengikhlaskan segala amal dakwah dan ketaatan samada percakapan mahupun perbuatan hanya kepada Allah s.w.t. yang merupakan pokok utama dari ajaran Islam yang mulia. Ia adalah inti kepada tauhid yang dengan misi inilah Allah s.w.t. mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Kepadanya para nabi a.s mengajak umat mereka dan kerananya mereka mengumandangkan jihad, serta ini pulalah yang mereka perintahkan dan anjurkan kepada kaumnya untuk dilaksanakan.

Allah s.w.t. berfirman :
“…Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah! Hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari syirik)…” (Az-Zumar : 2-3)

Firman-Nya lagi :
“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah s.w.t. dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat…” (Al-Bayyinah : 5)

            Dengan demikian, status dan kedudukan tauhid adalah seperti tapak sebuah bangunan. Imam Ibnul Qayyim r.h. berkata : “siapa yang hendak meninggikan bangunannya, ia berkewajiban untuk mengukuhkan, memantapkan, dan sungguh-sungguh mencurahkan segala perhatiannya kepada tapaknya, kerana ketinggian sebuah bangunan sangatlah bergantung pada kekuatan dan keteguhan asasnya. Amal-amal kebaikan dan tingkatan-tingkatannya ibarat badan sebuah bangunan, sedangkan keimanan adalah asas dan tapaknya.”

            Orang yang cerdas, tentu perhatiannya terfokus pada pengukuhan tapak asasnya. Sedangkan orang yang bodoh akan terus sibuk untuk meninggikan bangunannya meskipun tanpa memperdulikan tapak tempat binaannya, sehingga dengan serta merta bangunannya boleh roboh.  Keterangan ini juga bertitik tolak daripada firman Allah s.w.t. :

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah s.w.t. telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun.” (Ibrahim : 24-25)

            Demikian lagi, orang yang meletakkan Allah s.w.t. sebagai matlamat utamanya akan mewujudkan penyerahan yang cukup sempurna kepada setiap arahan yang diperintahkan Allah s.w.t., dan setiap larangan yang ditegah-Nya semata-mata kerana ingin menggapai redha-Nya serta lantaran takut kepada-Nya dijadikan sebagai target dan matlamat utama tanpa mengira adakah manusia akan redha ataupun mereka marah, memuji ataupun mencela, berpaling meninggalkan ataupun menerima. Firman Allah s.w.t. :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah s.w.t., dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah s.w.t. menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka, disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasiq. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”
  (Al-Maidah : 49-50)

Bahkan, orang-orang beriman yang ikhlas, redha dan tawakkal dalam erti kata yang sebenarnya pasti akan merasa cukup dengan apa yang difirmankan Allah s.w.t. :

“Allah dan Rasul-Nya yang lebih patut mereka cari keredhaannya jika benar mereka adalah orang-orang yang mukmin.” (At-Taubah : 62)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

“Dan barangsiapa yang mencari keredhaan Allah s.w.t. dengan perkara yang menyebabkan manusia marah, Allah akan mencukupkannya daripada bergantung kepada manusia. Dan barangsiapa yang mencari keredhaan manusia dengan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah s.w.t., nescaya Allah akan menyerahkan segala urusannya kepada manusia.”   
(HR. Tirmizi & Abu Nu’aim)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan